JEFIMIJA DIZAJN

Galerija
Napomena

Tehnika štampe:

Sito štampa

Suvi žig

Lasersko graviranje

Stiker